Snabblån har såväl fördelar som nackdelar

I Sverige har det här med snabblån länge varit föremål för diskussioner. Såväl ekonomiska experter som konsumenter och andra intressenter har diskuterat detta heta ämne. För även om dessa lån har många fördelar har de även vissa utmaningar. Därför behöver du väga för- och nackdelarna mot varandra för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Läs vidare så berättar vi vilka de olika fördelarna och nackdelarna är!

Fördelarna med snabblån

Fördelarna med dessa lån är:

  • Snabbheten. Som namnet antyder är syftet med snabblån att de ska handläggas skyndsamt. Många långivare utlovar utbetalning redan inom några timmar från det att ansökan har beviljats. Detta gör att lånen tillgodoser behovet hos personer som oväntat har hamnat i en ekonomisk nödsituation. Detta oavsett om det är en tandläkarräkning eller en bilreparation som behöver betalas.
  • Bekvämligheten. De aktörer som tillhandahåller dessa lån är digitala och verkar online. Detta gör att du som låntagare kan ansöka från hemmets trygga vrå utan att behöva göra ett besök på ett fysiskt bankkontor. Dessutom slipper du ägna dig åt en massa pappersarbete.
  • Flexibiliteten. Lånen är också tillgängliga för personer som kanske inte kvalificerar sig för traditionella lån. Detta är bland annat fallet med de personer som har en allt annat än perfekt kredithistorik.

De möjliga nackdelarna med dessa lån

De möjliga nackdelarna med lånen är:

  • Den högre räntan. På grund av att lånen är kortfristiga och förknippade med en högre risk för långivaren är räntan ofta lite högre jämfört med traditionella banklån.
  • Risken för impulsiv upplåning. Den bekvämlighet som förknippas med dessa lån kan i sällsynta fall leda till att konsumenter impulsivt tar lån för annat än brådskande behov. När så sker kan detta leda till en onödig ekonomiska börda och i värsta fall en skuldfälla.
  • Risken för utebliven återbetalning. Det är viktigt att bara låna så mycket pengar som du har råd att betala tillbaka enligt de villkor som gäller för lånet. Om du inte gör detta kan din kreditvärdighet påverkas negativt, och i förlängningen kan du få svårare att beviljas ytterligare lån framgent.

Därför bör du fundera igenom saken och fatta ett välgrundat beslut i frågan.