Kvantdatorernas roll i framtidens företag

I takt med att tekniken blir mer mogen kommer företagsledare och anställda i hela leveranskedjan, inom marknadsföring, IT-infrastruktur, finans och andra områden att behöva kunskaper om kvantdatorer. På så sätt kan de dra nytta av teknikens enorma potential och hålla sina företag före konkurrenterna.

Energiföretaget ExxonMobil har till exempel samarbetat med IBM för att se hur QC skulle kunna bidra till att optimera rutten för deras enorma flotta av fartyg över haven. I slutändan kan detta sänka kostnaderna och minska föroreningarna.

Identifiering av ineffektivitet

En kvantdators qubits – ungefär som bitarna i processorn på din bärbara dator – arbetar tillsammans för att lösa komplexa problem snabbare än klassiska datorer. Varje qubit fördubblar ett kvantsystems datorkapacitet.

Denna kraft gör det möjligt att utföra uppgifter som är omöjliga eller opraktiska även för de mest avancerade superdatorerna. Och även om kvantdatorer inte kommer att ersätta traditionella system inom en snar framtid, förväntas hybridarkitekturer mellan kvantdatorer och klassiska datorer utvecklas som kan ”outsourca” delar av en uppgift till en kvantdator.

Större företag har redan börjat investera i kvantteknik, och många företag avsätter minst 1 miljon dollar per år för tekniken. Det kan dock dröja några år innan de ser någon betydande avkastning.

Utveckling av nya produkter

Till skillnad från dagens processorer kräver kvantdatorer (QC) ett helt annat programmeringsparadigm och helt andra programvaruverktyg. Det innebär att det kommer att ta tid för organisationer att bygga upp den kapacitet som krävs för att utnyttja tekniken. Men det är viktigt att företagen börjar utforska QC, bevakar den tekniska utvecklingen och engagerar sig i ekosystemet så att de inte hamnar på efterkälken när den nya tekniken tar fart.

Kvantdatorer kan bland annat bidra till att förbättra produktdesignen och minska utvecklingskostnaderna genom att hitta bättre material för produkter eller identifiera det bästa sättet att skapa en ny kemisk förening. Den kan också öka produktiviteten genom att optimera delar av komplexa tillverkningsprocesser, t.ex. banplanering för robotar.

För många bedömare kommer dock den verkliga kommersiella milstolpen att vara ”kvantfördelen” – eller den punkt då en kvantmaskin överträffar den mest kraftfulla klassiska datorn på en uppgift som är praktiskt användbar och relevant. Den milstolpen kommer sannolikt att nås inom de närmaste fem till åtta åren, säger Biercuk.

Utveckling av nya affärsmodeller

Trots all hype har kvantdatorer fortfarande en lång väg att gå innan de kan uppnå vad många anser vara deras fulla potential. De förväntas kunna snabba upp optimeringsalgoritmer, knäcka kryptering och utveckla revolutionerande material.

Men även med det hindret hoppar företagen in. Delta Air Lines, Anthem Health och Daimler-ägda Mercedes undersöker alla hur QC kan förbättra deras respektive verksamheter.

Det nystartade bioteknikföretaget ProteinQure utnyttjar till exempel sin beräkningskraft för att modellera proteiner, en process som skulle ta klassiska datorer flera år eller längre. Och fordonsjätten Daimler hoppas att QC ska hjälpa dem att skapa bättre batterier för elfordon.

Men för att dessa företag verkligen ska kunna dra nytta av QC behöver anställda i hela företaget grundläggande teknikkunskaper. Det gäller såväl företagsledare som anställda inom marknadsföring, IT-infrastruktur och ekonomi, som måste känna till hur QC kan gynna deras organisationer. De måste också förstå när de bör överväga en molnbaserad lösning som kan komplettera – inte ersätta – deras befintliga datorkapacitet.

Utveckla nya strategier

Många företag har identifierat behovet av att dra nytta av kvantdatorer. En ”vänta och se”-strategi kan leda till att företagen hamnar på efterkälken och inte kan dra nytta av fördelarna med denna teknik.

Kvantdatorer har potential att utföra vissa beräkningar mycket snabbare än traditionella datorer. Till exempel kan de faktorisera tal snabbare än traditionella maskiner, vilket är avgörande för en av de mest populära krypteringsformerna (RSA).

En kvantdator kan också bidra till att förbättra affärsprocesser. Ett företag som tillverkar kemikalier kan t.ex. använda en kvantdator för att utveckla nya formler och optimera produktionsprocesserna. På samma sätt undersöker fordonstillverkaren Daimler hur en kvantdator kan överladda AI och hjälpa företaget att navigera i en framtid med trafikstockningar orsakade av autonoma fordon och påskynda logistiken.

Företag som vill dra nytta av kraften i kvantdatorer bör överväga att samarbeta med leverantörer med fullskalig kapacitet. Exempel på detta är QuEra Computing, som använder banbrytande forskning om neutrala atomer för att bygga skalbara och programmerbara kvantdatorer.

Leave a Comment